100-lecie Odzyskania Niepodległości

SZANOWNI RADOMSZCZANIE

100 lat temu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Naród polski mógł znów sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. By godnie uczcić rocznicę w naszym mieście powołałem Honorowy Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Imienne zaproszenia do uczestnictwa skierowałem do wielu radomszczańskich środowisk, co pragnę podkreślić - ponad podziałami. Państwa obecność w Komitecie podnosi rangę wydarzenia. Mam nadzieję, że dzięki niej radomszczanie wspólnie, wyjątkowo i uroczyście będą czcić tak ważną rocznicę, będą wspominać i oddawać cześć Ojcom naszej wolności.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Radomszczanie docenili wkład Piłsudskiego i jego legionów w odzyskanie przez Polskę niepodległości. 31 stycznia 1920 roku Marszałek Józef Piłsudski został pierwszym honorowym obywatelem naszego Miasta. Ale pamiętamy też o innych bohaterach tamtych czasów – Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Wincentym Witosie. Dla tych polskich patriotów, w tamtym czasie nieważne były różnice polityczne. Liczyła się Polska.

100-lecie Odzyskania Niepodległości będziemy obchodzić dokładnie 11 listopada. Przygotujmy się do tego wydarzenia, pamiętając słowa naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II - że „wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo”.

Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Dzięki przelewanej krwi, codziennemu trudowi i wysiłkowi milionów Polaków przez lata niewoli zachowana została tożsamość narodu – język, pamięć historyczna, duma narodowa, umiłowanie wolności. Polskość przetrwała w rodzinach, dzięki pielęgnowaniu tradycji, dzięki niepodległościowym zrywom, dzięki tym, którzy tworzyli polską literaturę, dzięki tym, którzy uczyli polską młodzież pięknej historii naszej Ojczyzny.

Żyjemy w czasach wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. Możemy z dumą manifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny. Oby zawsze tak było.


dr Jarosław Ferenc

Prezydent Miasta Radomsko