Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach określonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Firmą odbierającą odbierającą odpady od mieszkańców gminy Miasta Radomska jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko

Zgodnie z nowymi zasadami gmina ma obowiązek odbioru wszystkich wytworzonych przez mieszkańca odpadów komunalnych. Ideą nowego systemu jest to, aby niezależnie od ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów, odebrać je wszystkie w ramach wnoszonej do gminy opłaty.

Rada Miejska w Radomsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wybierając metodę uzależniającą ustalenie opłat śmieciowych dla nieruchomości od ilości zamieszkujących osób.

Zobacz również