Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
można również kliknąć w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21