Kultura sport

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury jest ważnym radomszczańskim centrum artystycznym, kulturowym i rozrywkowym. Funkcjonuje w nim Regionalna Scena Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Dysponuje  kinem cyfrowym – Kinem Pasja, w którym można oglądać zarówno premiery kinowe, jak i uznane, nagradzane dzieła filmowe.

W Galerii Miejskiego Domu Kultury można zapoznać się z różnorodną sztuką amatorską i profesjonalną z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby. Dom Kultury jest też organizatorem licznych koncertów w wykonaniu znanych artystów, m.in. Orkiestry Solistów Wiedeńskich, jest partnerem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater.

Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
Tel. 44 683 52 55
Tel. kasa biletowa - 519 144 508
Repertuar kina

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta oraz powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko

Kontakt telefoniczny z siedzibą główną biblioteki

- Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku - 44 683 23 00

Kontakt telefoniczny z filiami bibliotecznymi:

- Filia nr 1 - ul. Batorego nr 3 - 44 6822827
- Filia nr 2 - ul. Piastowska nr 10 - 44 681 71 12
- Filia nr 3 - ul. Jagiellońska nr 16 - 44 682 20 29
- Filia nr 4 - ul. Brzeźnicka nr 149 - 44 738 11 08

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Muzeum Regionalne gromadzi i chroni dobra naturalne i kulturalne dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym. Poprzez swoje działania muzeum informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Muzeum Regionalne
ul. Narutowicza 1
97-500 Radomsko
Tel. 44 685 00 76


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza posiadanymi obiektami sportowymi na terenie miasta oraz organizuje zajęcia, zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Działanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ukierunkowane jest na propagowanie zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Radomska.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Kontakt telefoniczny:

- Biuro: 44 683 58 44
- Pływalnia (po 16:00): 44 683 45 51
- Orlik: 667 920 205
- Korty: 669 434 323
- Stadion Miejski: 517 311 403
- Boisko ul. Kościuszki: 609 634 961