Ogłoszenia

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

  6 listopada 2020

  W dniu 03.09.2020r. zostało wszczętepostępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (poniżej 10  kPa)  ... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 • OBWIESZCZENIE

  6 listopada 2020

  W dniu 29.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.41.2020.KS dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Radomsku przy ul. Rotmistrza... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  6 listopada 2020

  W dniu 29.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.40.2020.KK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Radomsku przy ul. Fredry i... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  30 października 2020

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  30 października 2020

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  30 października 2020

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  16 października 2020

  W dniu 09.10.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.30.2020.DF dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV w ramach modernizacji oświetlenia... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  16 października 2020

  W dniu 09.10.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.29.2020.DF dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV w ramach modernizacji oświetlenia... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE

  16 października 2020

  W dniu 09.10.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.28.2020.DF dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci oświetlenia ulicznego nn 0,4 kV w ramach modernizacji oświetlenia... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

  16 października 2020

  W dniu 09.10.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... Czytaj dalej o OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA