Paweł Kałdoński wraca do wojska

10 listopada 2020


Radny miejski Razem dla Radomska wraca do służby wojskowej. Będąc zawodowym żołnierzem, musi złożyć mandat radnego.

Paweł Kałdoński w tej kadencji był Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, z zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki w Radzie Miejskiej i prowadził skuteczne działania na rzecz rozwoju naszego miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Znany jest jako społecznik, strażak OSP Bogwidzowy, menadżer w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomsku. W nowej pracy również będzie służył ludziom, szczególnie w aktualnej, trudnej sytuacji epidemicznej. W 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej - która prowadzi wiele działań w celu ograniczenia skutków koronawirusa - zajmie się szkoleniami. Życzymy wielu sukcesów na nowej drodze zawodowego życia, a także realizacji swoich zamierzeń oraz pasji.

W Radzie Miejskiej jego miejsce  najprawdopodobniej zajmie Kamil Bugdal, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Radomsku, zajmującego się obsługą finansowo-administracyjną publicznych szkół podstawowych i przedszkoli.  Musi jednak zrezygnować ze stanowiska dyrektora, gdyż według ustawy o samorządzie gminnym nie można łączyć mandatu radnego z funkcją kierowniczą w instytucji podległej samorządowi.   

 

Galeria