Praktyczne informacje

Telefony alarmowe

112 Jednolity Numer Ratunkowy

999 - Pogotowie Ratunkowe/Szpital Powiatowy
ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko

tel. 44 681 08 00

998 - Straż Pożarna
ul. Żeromskiego 19, 97-500 Radomsko

tel. 44 683 94 00

997 - Policja
ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko

tel. 47 8464 211, fax 47 8464 290

992 - Pogotowie Gazowe
ul. Księdza Kościowa 21, 97-500 Radomsko

991 - Pogotowie energetyczne
Posterunek Energetyczny Radomsko, ul. B. Joselewicza 6

tel. 44 683 59 96, 685 85 00, 685 82 02

Pogotowie wodociągowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Krzywa 12, 97-500 Radomsko

tel. 44 682 47 37, 682 48 08, 682 46 44

Zgłaszanie awarii oświetlenia miejskiego
tel. 44 682 21 20 - całodobowy (automat nagrywający)

tel. 44 685 44 76 - Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomska - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

44 681 00 00 (Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomska – numer całodobowy)

Przydatne adresy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Narutowicza 1

tel.: 44 684 45 50, 684 45 51

TAXI

Nova 

Tempo

800400400