Projekty

Programy, w ramach których Miasto Radomsko realizuje projekty rozwojowe: 

  • ZPORR
  • PO Kapitał Ludzki 
  • Program Regionalny 
  • WFOŚiGW
  • NFOŚiGW
  • Projekty międzynarodowe