Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych przedszkoli

Poniżej przedstawiamy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz informację o kryteriach i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do:

  • publicznych przedszkoli,
  • oddziałów przedszkolnych,
  • I klas szkół podstawowych;

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska nr 9/2020r. z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radomsko.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

od 03.02.2020 do 07.02.2020

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

17.02.2020 – 13.03.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

16.03.2020 – 20.03.2020

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

25.03.2020

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2.04.2020

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05.2020 – 20.05.2020

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE


OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,
  • dyrektorzy publicznych przedszkoli

Pliki do pobrania