Ułatwienie dla niesłyszących - sesje Rady Miejskiej z napisami

3 listopada 2020


Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, pliki multimedialne z nagrań sesji Rady Miejskiej w Radomsku powstałe po dacie 23.09.2020 r. dostępne są wraz z napisami (spełniają wymogi dostępności).

Nagrania sesji Rady Miejskiej w Radomsku dostępne są pod adresem: https://bip.radomsko.pl/bipkod/21772378. Publikacja pliku multimedialnego (w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska) z nagraniem sesji następuje po około 4 dniach od daty jej odbycia.