Władze miasta

Prezydent Miasta

Jarosław Ferenc

prezydent@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 10

 

Dr Jarosław Ferenc, 49 lat, od 2016 roku prezydent Miasta Radomsko. Absolwent geografii turyzmu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ. Podczas 10-letniej pracy na uczelni prowadził zajęcia ze studentami, m.in. ze statystyki, podstaw informatyki, geografii ekonomicznej, geografii transportu i przemysłu oraz handlu zagranicznego, a także gospodarki przestrzennej, analizy regionalnej i gospodarki lokalnej. Był także opiekunem i recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich.

W 2002 roku obronił pracę doktorską „Uwarunkowania i funkcjonowanie transportu miejskiego w przestrzeni Łodzi” i uzyskał tytuł naukowy doktora nauk o ziemi. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz z zakresu rynku nieruchomości, międzynarodowe kursy z zakresu gospodarki przestrzennej i lokalnej, odbył staże w Paryżu, Berlinie i Lyonie, gdzie zapoznał się z problemami rozwoju tych miast.

Od 2002 roku związany z samorządem. Przez wiele lat radny - miejski i powiatowy.  Do końca 2006 roku był zastępcą Prezydenta Miasta Radomska zajmując się programowaniem rozwoju miasta oraz odpowiadając na sprawy związane z planowaniem przestrzennym, inwestycjami i infrastrukturą  miejską. Od 2007 do 2015 roku  pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, m.in. jako naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Angażował się także w prace Związku Miast Polskich, m.in. jako  wiceprzewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej ZMP oraz  przewodniczący Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast ZMP. W latach 2011-2014  był członkiem platformy Partnerstwa Publiczno-Prawnego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Kwalifikacje w zakresie samorządu i zarządzania uzupełniał licznymi kursami m.in.:
- zdany egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2004)
- ukończony GIS Technology Course organizowany przez Delft University of Technology, Faculty of Geodetic Engineering (2000),
- umiejętność opracowania i analizowania informacji przestrzennych w oparciu o komputerowe metody GIS,
- ukończone 2-letnie Warsztaty Zarządzania Strategicznego (2012-13) organizowane przez Związek Miast Polskich, opracowywanie strategii rozwoju i zarządzania miastem w nowych uwarunkowaniach,
- ukończony cykl szkoleń nt. umiejętności obsługi inwestorów zagranicznych w zakresie lokalizacji inwestycji i promocji gospodarczej organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2009-2013),
- liczne kursy i warsztaty nt. pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje komunalne realizowane w oparciu o różne instrumenty prawne i finansowe, umiejętność zarządzania projektami itp. (2007-2015).

Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Razem dla Radomska, które skupia ludzi działających na rzecz rozwoju miasta.
W latach 2007-2015 pełnił w nim obowiązki wiceprezesa, a obecnie prezesa.
Żonaty, żona Joanna jest nauczycielką w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, ma dwie córki – Justyna jest absolwentką matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Paulina - studentką medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jego hobby to: historia, gospodarka przestrzenna, siatkówka i rodzinne wyprawy rowerowe.

Zastępcy Prezydenta Miasta

Małgorzata Kańska - Kipigroch
Jacek Belka


tel. +48 (44) 685 45 20

  • prowadzą sprawy Miasta powierzone im przez Prezydenta
  • nadzorują pracę podległych im jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
  • zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Gminy

Sekretarz Miasta

Kamila Malinowska - Sztangreciak

 

tel. +48 (44) 685 45 10

  • pomaga w kierowaniu pracą Urzędu Miasta Prezydentowi Miasta Radomska
  • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz nadzoruje pracę podległych mu jednostek organizacyjnych.

Skarbnik Miasta

Mariola Wypych 


tel. +48 (44) 685 44 70

  • zapewnia właściwą realizację budżetu i sprawne funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej Urzędu oraz nadzoruje pracę podległych mu jednostek organizacyjnych: ustala zakres czynności dla swojego Zastępcy oraz bezpośrednio podległych kierowników referatów
  • podpisuje pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez niego nadzorowanych i koordynowanych, szczególnie w przypadkach aktów rodzących skutki finansowe, za wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Prezydenta