Wynajem Biura

15 czerwca 2018


Starter Radomsko, Inkubator Przedsiębiorczości na dzień 15 czerwca ma do wynajęcia jedno pomieszczenie biurowe, przeznaczone dla firm komercyjnych i nowopowstałych. 

Siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości mieści się przy ul. Narutowicza 59. 

Osoba do kontaktu: Olga Borowska tel. 508-361-580